Att äta är ett av våra grundläggande behov, men också en källa till välbehag. Min mission är att få så många människor som möjligt att bemöta sin kropp med respekt. Hälsa måste betraktas ur ett större perspektiv, där det inre välbefinnandet återspeglas till det yttre.

Jag är grundaren av Lagom, sociolog och kostrådgivare. Mitt uppdrag är att föra fram vikten av en hälsosam livsstil med betoning på självmedkänsla. Att äta är ett av våra grundläggande behov, men också en källa till välbehag. Trots detta orsakar det problem i allt för mångas liv.

Jag utgår alltid ifrån att sköta mina kunders hälsa inifrån och ut. Det är viktigt att tänka på vad kroppen behöver rent fysiologiskt för att fungera optimalt, men också ta hänsyn till individens livsstil som helhet. Min mission är att få så många människor som möjligt att bemöta sin kropp med respekt.

Jag har studerat näringsterapi som grundar sig på funktionell medicin och en holistisk syn på individen. Under resans gång har jag också genom konsekventa val utvecklat min egna livsstil. Den grundläggande tanken är att behandla de underliggande orsakerna till en individs problem snarare än att dämpa symptomen. Jag vågar påstå att min kropp har hittat sitt rätta tillstånd först under de senaste åren. Detta syns i en god hälsa, låga stressnivåer och i en tillit till min kropp. Framför allt känner jag mig välmående och lycklig.

För mig innebär Lagom en livssyn som jag lärt mig leva efter först i vuxen ålder. När jag var yngre definierade jag välmående på basis av det yttre. Jag betraktade hälsa från fel motiv. Idag kan jag konstatera att det är mer mångsidigt än så. Hälsa måste betraktas ur ett större perspektiv, där det inre välbefinnandet återspeglas till det yttre.

 

Cecilia Pornoj, Grundaren av Lagom och kostrådgivare

– Dipl. Kostrådgivare, Suomen Terveysopisto Salus
– Painon- ja mielen psykologiaa-koulutus, Hyväksymis- ja omistautumisterapia painonhallinnassa, SKT Oy
– Politices magister inom Sociologi, Åbo Akademi